Międzygimnazjalny Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych


Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego do udziału w Międzygimnazjalnym Konkursie Historyczno-Literackim o Żołnierzach Wyklętych.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 20 luty 2012. Ogłoszenie wyników: 1 marca 2012 w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 6 marca w Gimnazjum nr 19 w Lublinie i będzie połączone z prelekcjami kombatantów oraz prezentacją wystawy IPN „Zaplute karły reakcji”.

Patronat nad konkursem sprawują:
Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz
Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Zaporczyków

Instytucje wspierające:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Fundacja Niepodległość
prof. dr hab. Piotr Pogonowski.

Jest wiele cennych nagród dla laureatów i uczestników konkursu: sprzęt elektroniczny, książki, koszulki i wpinki związane z tematyką konkursu oraz gry planszowe ufundowane przez IPN.

Międzygimnazjalny konkurs historyczno-literacki o żołnierzach wyklętych

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej argesji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

Cele konkursu:
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2012 r.
2. Upowszechnianie wśród gimnazjalistów wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
5. Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół gimnazjalnych.

Harmonogram konkursu
20.02.2012 – termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs”.
1.03.2012 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; ogłoszenie wyników konkursu na stronie Gimnazjum nr 19 w Lublinie i stronie Związku Żołnierzy NSZ.
6.03.2012 – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom; prezentacja wystawy IPN „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956”.

Kuratorium Oświaty w Lublinie
Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Fundacja Niepodległości

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.