II Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki
o Żołnierzach Wyklętych - 2013 r.

Ogłoszenie II edycji ogólnopolskiego konkursu o Żołnierzach Wyklętych – 2013 r.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych.

Druga edycja Konkursu o Żołnierzach Wyklętych pod patronatem czterech związków kombatanckich.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 26 lutego 2013 r.

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

Skip to content

Dołącz do naszego newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.