IV edycja – Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”


Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia, Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja „Prostu z mostu” z Krakowa, Fundacja Obowiązek Polski z Białegostoku, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego.

 

Link do PLAKATU Konkursu w PDF.

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”

I. Organizatorzy Konkursu:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia
Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Fundacja „Prostu z mostu” z Krakowa
Fundacja Obowiązek Polski z Białegostoku
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina

II. Patronaty i instytucje wspierające:
Minister Edukacji Narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wojewoda Lubelski – Wojciech Wilk
Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk
Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Niepodległości

Patronat medialny:
TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
„W Sieci Historii”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

III. Cele Konkursu:
1.   Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

 

XII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.
Bechta Mariusz, Jata ’44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.
Bechta Mariusz, Leszek Żebrowski, NSZ na Podlasiu w walce systemem komunistycznym w latach 1944-1952, wyd. ZŻNSZ, Siedlce 1998.
Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.
Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego „Radzyń Podlaski” w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.
Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956), 1995.
Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956, 2011.
Sierchuła Rafał, Historia człowiek myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), wyd. IPN, Poznań 2013.
W marszu i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, reprint wyd. z 1948.
Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956, Lublin 1993.
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.
Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992.
Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010.
Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008.
Żebrowski Leszek, Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach, Warszawa 2014.
Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996.
Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski, Warszawa 2013.
ipn.gov.pl,
nsz.com.pl,
http://brygadaswietokrzyska.pl,
http://podziemiezbrojne.blox.pl,
http://www.zaporczycy.pl.

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie www.konkurswykleci.pl oraz na stronach współorganizatorów. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 691-018-871.

.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” na stronach internetowych:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Opolu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Marszałek Województwa Małopolskiego

NSZZ „Solidarność” Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Niepodległości

Portal Nadzór Pedagogiczny.pl

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.