II edycja Ogolnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych


Druga edycja Konkursu o Żołnierzach Wyklętych pod patronatem czterech związków kombatanckich.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych.

Relacja z podsumowania I edycji Konkursu o Żołnierzach Wyklętych.

Wydarzenie na Facebooku

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 26 lutego 2013

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

I. Organizatorzy konkursu:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

II. Patronaty i instytucje wspierające:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Zaporczyków
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski
Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz
Instytutu Pamięci Narodowej O/Lublin – Jacek Welter
Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno-Koguc
Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Civitas Christiana Oddział w Lublinie
Prof. Piotr Pogonowski

Patronat medialny:
TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Prawy.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

Media o konkursie:
Nasz Dziennik o Konkursie: „Młodzież na tropie 'chłopców z lasu'”
Myśl24.pl o Konkursie
TVP Historia o Konkursie
Prawy.pl o Konkursie

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.