Organizatorzy

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina – organizator główny

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego