Plan zgrupowania laureatów V edycji Konkursu


Plan zgrupowania laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 3-4.04.2016 r.

3.04.2016 r.

8:00 – zbiórka w Hotels Lublin, ul. Podzamcze 7, 20-126 Lublin.
8:30-12:00 – spotkanie OTWARTE z weteranami i dziećmi Żołnierzy Wyklętych: por. Henryk Atemborski ps. „Pancerny” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ; Tadeusz Płużański – syn Tadeusza Płużańskiego, współpracownika rtm. Witolda Pileckiego; Janusz Niemiec – syn Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, oficera i dowódcy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na Podkarpaciu; Adam Broński – syn Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, zastępcy dowódcy w oddziale „Zapory”; Magdalena Zarzycka-Redwan – urodzona w więzieniu komunistycznym na Zamku Lubelskim. Miejsce: Gimnazjum nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6.

12:30 – obiad.
13:30-16:30 – wycieczka z przewodnikami po pierwszym w Polsce „Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie (3 godz.). http://fkw.edu.pl/44717:00-20:00 – udział w Retrospektywie Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (3 godz.)
20:30 – kolacja.

4.04.2016 r.

8:00 – śniadanie.
9:00 – wycieczka z przewodnikiem po Starym Mieście w Lublinie (1,5 godz.).
11:00 – uroczyste zakończenie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” (ok. 2 godz.). Miejsce: Sala Błękitna w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim, ul. Spokojna 4.

– przywitanie gości
– prelekcja prof. Mieczysława Ryby pt.: „Znaczenie Żołnierzy Wyklętych dla naszej tożsamości”
– ceremonia wręczenia medali Pro Patria i Pro Memoria przez Ministra UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka
– przemówienia zaproszonych gości
– krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 19 w Lublinie
– wręczenie dyplomów i nagród laureatom i wyróżnionym w etapie ogólnopolskim V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

13:30 – katering

Kontakt w spawie zgrupowania (noclegi, wyżywienie i przyjazd): 604-974-029.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.