Regulamin X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”


Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU

REGULAMIN DO POBRANIA W FORMACIE PDF

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”

I. Organizatorzy Konkursu:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina

II. Komitet Honorowy:
Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński
Minister Edukacji Narodowej
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosław Szarek
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik
Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk
Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa
Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer
Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch
Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki
Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł
Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza
Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – Ryszard Proksa

Patronat medialny:
TVP Lublin
Polskie Radio Lublin
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Głos Lubelski”
Portal BritishPoles.uk
III. Cele Konkursu:

  1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2021).
  2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
  3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
  4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
  5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
  6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
  7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

IV. Kategorie prac.
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

  1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
  2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
  3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

V. Kryteria oceniania.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.