W Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I etapu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Żołnierzach Wyklętych


W dniu 1 marca 2014 w Poznaniu, miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom I etapu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Żołnierzach Wyklętych.

W ramach obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na uroczystość do sali kina „Rialto” w Poznaniu przybyli prawie wszyscy laureaci I etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” z trzech województw objętych zasięgiem Regionu Poznańskiego tj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Towarzyszyli im rodzice, nauczyciele i opiekunowie. Spotkanie otworzył dyrektor poznańskiego Oddziału IPN dr Rafał Reczek.

Laureatów i wszystkich przybyłych przywitali: Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Andrzej Churski oraz historyk IPN, wiceprezes Związku dr Rafał Sierchuła. Uroczystość wręczenia nagród uświetniła obecność Żołnierzy Wyklętych, płk Jana „Zygzaka” Podhorskiego NSZ, powstańca warszawskiego, żołnierza ZJ, NSZ i AK i mjr Ludwika Miśka AK ps. „Robert”, członka sławnego oddziału „Błyska”, z rąk których laureaci otrzymali wspaniałe nagrody. W uroczystości uczestniczył również Żołnierz Wyklęty, żołnierz AK, Szarych Szeregów i ROAK Zbigniew Przybysz, bohater jednej z prac konkursowych.

W finale uroczystości, wszyscy laureaci zostali odznaczeni pamiątkowym krzyżem Narodowych Sił Zbrojnych. Godne nagrody, miła i rodzinna atmosfera, a przede wszystkim obecność „prawdziwych” Żołnierzy Wyklętych na zawsze pozostaną w pamięci młodych laureatów. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia w finale konkursu i dziękujemy za udział w I Etapie, a Waszym Rodzicom i Nauczycielom dziękujemy za wspaniałe pracę i wychowanie! Zasiane ziarno kiełkuje!

Po uroczystości wręczenia nagród nastąpiła projekcja filmów dokumentalnych poświęconych tematyce Żołnierzy Wyklętych. Słowa podziękowania należą się fundatorom nagród tj.: Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział Poznań, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Związkowi NSZZ „Solidarność”, Wydawnictwu ZYSK i Spółka, oraz Warsztatom Idei Obywateli Rzeczypospolitej.

To dzięki Wam wszystkim pamięć o Żołnierzach Wyklętych, naszych Narodowych Bohaterach jest wiecznie żywa!

Andrzej Churski
Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZŻNSZ

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.