Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych


Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych.

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród i okolicznościowymi przemówieniami, odbędzie się 12 marca 2013 roku o godz. 11:00 w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

Patronaty i instytucje wspierające:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Zaporczyków
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski
Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz
Instytutu Pamięci Narodowej O/Lublin – Jacek Welter
Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno-Koguc
Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Civitas Christiana Oddział w Lublinie
Fundacja im. Wacławy Arciszowej „Sua Sponte”
Prof. Piotr Pogonowski

Patronat medialny:
TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Prawy.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

LAUREACI KONKURSU:

Szkoły gimnazjalne:

Kategoria esej/wspomnienie:

I miejsce
Wioletta Obirek – Gimnazjum Publiczne w Suścu (opiekun: Anna Rojek)

II miejsce
Martyna Wilczek – Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu (opiekun: Adam Błaszczyk)

III miejsce
Adela Wiencko – Gimnazjum nr 2 w Radzyminie

Wyróżnienia:
Anna Wesołowska – Gimnazjum w Pliszczynie
Maria Magdalena Futrzyńska – Gimnazjum nr 16 w Lublinie (opiekun: Małgorzata Sagan)

Kategoria prezentacje:

I miejsce:
Karolina Osowska – Gimnazjum w Bezledach (opiekun: Katarzyna Jakubowska)

II miejsce:
Malwina Grabowska – Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

III miejsce
Bartosz Marciniuk, Bernard Lesiewicz – Gimnazjum nr 19 w Lublinie (opiekun: Marta Bednarczuk, Maria Górnik)

Wyróżnienia:
Rafał Reluga – Gimnazjum w Bezledach (opiekun: Katarzyna Jakubowska)
Sławomir Kowalewski – Gimnazjum w Puchaczowie

Skład jury:
Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek – nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ewa Grodecka – były nauczyciel metodyczny, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

Szkoły ponadgimnazjalne:

Kategoria esej/wspomnienie:

I miejsce
Szymon Sawaniewski – II LO w Malborku

II miejsce
wykreślone – plagiat

III miejsce
Paweł Cichosz – I LO w Łęcznej

Wyróżnienia:
Kamil Waśkowicz – Technikum Budowlane, RCEZ w Lubartowie (opiekun: Dorota Bułgajewska-Muzyka)
Mateusz Ginter – I LO w Koźminie Wielkopolskim (opiekun: Arkadiusz Szwarc)
Grażyna Szymczak – III Technikum Ekonomiczne, RCEZ w Lubartowie (opiekun: Dorota Bułgajewska-Muzyka)

Kategoria prezentacje:

I miejsce:
Joanna Staniak – Technikum Logistyczne, ZS w Ludwinie (opiekun: Małgorzata Rodziewicz)

II miejsce:
Jakub Nachowicz, Patryk Malina – LO w Obornikach

III miejsce
Dagmara Tomaszewska – XXIII LO w Lublinie (opiekun: Ewa Szacoń)

Wyróżnienia:
Paweł Kłosowski – I LO w Rykach
Maciej Wojciechowski – I LO w Rykach

Skład jury:
Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek – nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ewa Mochol – nauczyciel historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie
Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Lubelskiego Oddział Martyrologii Pod Zegarem
Aneta Teterycz – nauczyciel języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie

KRYTERIA OCENIANIA:

Kryteria oceniania eseju:
1. Zgodność treści z prawdą historyczną.
2. Zgodność treści z tematem konkursu.
3. Autorskie opracowanie tematów i faktów historycznych.
4. Wykorzystanie niepublikowanych wywiadów, wspomnień, świadków historii.
5. Forma wypowiedzi i kompozycja pracy.
6. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna

Kryteria oceniania prezentacji:
1. Zgodność treści z prawdą historyczną.
2. Zgodność treści z tematem konkursu.
3. Autorskie opracowanie tematów i faktów historycznych.
4. Oryginalne, twórcze wykorzystanie technologii informatycznej.
5. Twórcze, niekonwencjonalne ujęcie problematyki konkursu.
6. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna

UWAGA! Plagiaty i prace nie posiadające własnych treści jury odrzuciło we wstępnej fazie oceniania.

 

Media o II edycji Konkursu o Żołnierzach Wyklętych:
TVP Historia
Nasz dziennik
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Prawy.pl”

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.