Ogólnopolski Konkurs
"Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni"

Organizator Konkursu


Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin
KRS 0000446435
NIP: 712-327-57-55

Działalność

Obszarami w jakich działa Fundacja im. Kazimierza Wielkiego są przede wszystkim edukacja i kształtowanie tożsamości narodowej. Cele w tych obszarach osiąga poprzez m.in. upamiętnianie osób i wydarzeń historycznych, działalność filmową i wydawniczą, kształtowanie postaw patriotyzmu gospodarczego i świadomego konsumenta. Ponadto obszarem jej działalności jest także proobronność, w zakresie której również kształtuje tożsamość narodową. Działając proobywatelsko i charytatywnie wspiera placówki opieki zastępczej, tworzy projekty i opiniuje akty prawne, podejmuje działania resocjalizacyjne i realizuje projekty mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym.Nasza misja

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przywraca pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Łączy i wspiera ludzi, dla których patriotyzm jest ważny. Koordynuje działania patriotyczne i edukacyjne w celu kształtowania tożsamości i postaw obywatelskich i patriotycznych.

Skip to content