Patronaty

Instytucje, które udzieliły Patronatu Honorowego oraz wsparły Konkurs materialnie darowiznami lub przez dotacje:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Minister Edukacji Narodowej

Minister Obrony Narodowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie

Wojewoda Lubelski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego

Prezydent Miasta Lublin

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Dolnośląski Kurator Oświaty

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Lubelski Kurator Oświaty

Lubuski Kurator Oświaty

Łódzki Kurator Oświaty

Małopolski Kurator Oświaty

Opolski Kurator Oświaty

Podlaski kurator Oświaty

Podkarpacki Kurator Oświaty

Śląski Kurator Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Urząd Miasta Wrocław

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław

Instytut Pamięci Narodowe Oddział Warszawa

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i

Niezawisłość”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Fundacja Niepodległości

Związek Zaporczyków

Fundacja im. Bolesława Chrobrego

Civitas Christiana Oddział w Lublinie

Prof. Piotr Pogonowski

Media, które sprawowały patronat medialny nad Konkursem:

TVP Historia

Polski Radio Lublin

Kwartalnik „Myśl.pl”

„W Sieci Historii”

Portal „Prosto z Mostu”

Portal „Prawy.pl”

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.