II Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki
o Żołnierzach Wyklętych - 2013 r.

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu o Żołnierzach Wyklętych – 2013 r.

LAUREACI KONKURSU:

Szkoły gimnazjalne:

Kategoria esej/wspomnienie:

I miejsce:

II miejsce:

 • Martyna Wilczek – Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu (opiekun: Adam Błaszczyk)

III miejsce:

Wyróżnienia:


Kategoria prezentacje:

I miejsce:

 • Karolina Osowska – Gimnazjum w Bezledach (opiekun: Katarzyna Jakubowska)

II miejsce:

 • Malwina Grabowska – Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

III miejsce:

 • Bartosz Marciniuk, Bernard Lesiewicz – Gimnazjum nr 19 w Lublinie (opiekun: Marta Bednarczuk, Maria Górnik)

Wyróżnienia:

 • Rafał Reluga – Gimnazjum w Bezledach (opiekun: Katarzyna Jakubowska)
 • Sławomir Kowalewski – Gimnazjum w Puchaczowie

Skład jury:
Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek – nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ewa Grodecka – były nauczyciel metodyczny, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie.


Szkoły ponadgimnazjalne:

Kategoria esej/wspomnienie:

I miejsce:

II miejsce:

 • wykreślone – plagiat

III miejsce:

Wyróżnienia:

 • Kamil Waśkowicz – Technikum Budowlane, RCEZ w Lubartowie (opiekun: Dorota Bułgajewska-Muzyka)
 • Mateusz Ginter – I LO w Koźminie Wielkopolskim (opiekun: Arkadiusz Szwarc)
 • Grażyna Szymczak – III Technikum Ekonomiczne, RCEZ w Lubartowie (opiekun: Dorota Bułgajewska-Muzyka)

Kategoria prezentacje:

I miejsce

 • Joanna Staniak – Technikum Logistyczne, ZS w Ludwinie (opiekun: Małgorzata Rodziewicz)

II miejsce:

 • Jakub Nachowicz, Patryk Malina – LO w Obornikach

III miejsce

 • Dagmara Tomaszewska – XXIII LO w Lublinie (opiekun: Ewa Szacoń)

Wyróżnienia:

 • Paweł Kłosowski – I LO w Rykach
 • Maciej Wojciechowski – I LO w Rykach

Skład jury:
Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek – nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ewa Mochol – nauczyciel historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie
Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Lubelskiego Oddział Martyrologii Pod Zegarem
Aneta Teterycz – nauczyciel języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie


kryteria oceniania

Kryteria oceniania eseju:

 • Zgodność treści z prawdą historyczną.
 • Zgodność treści z tematem konkursu.
 • Autorskie opracowanie tematów i faktów historycznych.
 • Wykorzystanie niepublikowanych wywiadów, wspomnień, świadków historii.
 • Forma wypowiedzi i kompozycja pracy.
 • Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna

Kryteria oceniania prezentacji:

 • Zgodność treści z prawdą historyczną.
 • Zgodność treści z tematem konkursu.
 • Autorskie opracowanie tematów i faktów historycznych.
 • Oryginalne, twórcze wykorzystanie technologii informatycznej.
 • Twórcze, niekonwencjonalne ujęcie problematyki konkursu.
 • Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna

UWAGA! Plagiaty i prace nie posiadające własnych treści jury odrzuciło we wstępnej fazie oceniania.

II Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

Media o II edycji Konkursu o Żołnierzach Wyklętych:
TVP Historia
Nasz dziennik
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Prawy.pl”

Skip to content

Dołącz do naszego newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.