I Międzygimnazjalny Konkurs Historyczno-Literacki
o Żołnierzach Wyklętych

Wyniki I Konkursu o Żołnierzach Wyklętych – 2012 r.

Dnia 6 marca 2012 w Gimnazjum nr 19 w Lublinie odbyła się uroczystość podsumowująca Konkurs o Żołnierzach Wyklętych.

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy” – my pamiętamy! Te słowa Zbigniewa Herberta stały się mottem uroczystości wręczenia dyplomów i nagród laureatom Międzygimnazjalnego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych z województwa lubelskiego.

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie i Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego. Patronat nad inicjatywą sprawował: Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk oraz cztery związki kombatanckie: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Zaporczyków. Organizatorów wsparł Marszałek Województwa LubelskiegoInstytut Pamięci Narodowej Oddział w LublinieFundacja Niepodległości i prof. dr hab. Piotr Pogonowski.

W konkursie wzięli udział gimnazjaliści z całego województwa lubelskiego. Na konkurs nadesłano 49 prac w dwóch kategoriach: esej/wspomnienie i prezentacja. Jury konkursu najwyżej oceniało prace wnoszące nową, niepublikowaną treść, prace poprawne historycznie, pracę własną uczniów i walory literackie. Pięć prac konkursowych, zawierających nieznane wcześniej wspomnienia kombatantów i świadków wydarzeń, zostanie przekazanych do archiwum IPN w Lublinie.

Skład jury:

Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek – nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Bożenna Jankiewicz – wieloletni doradca metodyczny języka polskiego.

LAUREACI KONKURSU:

Kategoria esej/wspomnienia:

I miejsce

 • Piotr Materek – Publiczne Gimnazjum nr 3 im. im. Polskich Noblistów w Puławach

II miejsce

 • Patrycja Sadowska – Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, klasa: III (n-l: Ewa Grodecka), tytuł: „Dla mnie nigdy nie było »po wojnie«”
 • Jakub Górski – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku

III miejsce

 • Dawid Bylina – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie (n-l: Stanisława Szajnoga)
 • Maria Futrzyńska – Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie, klasa: I (n-l: Krystyna Grykałowska, Małgorzata Sagan), tytuł: Wspomnienie o pradziadku”

Wyróżnienia:

 • Patrycja Rowińska – Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie, klasa: I, tytuł: „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni – Ostatni powstańcy narodu polskiego”
 • Kacper Chmarzyński – ZSO im. Ordynacji Zamojskiej w Sabaudii
 • Agnieszka Ryczek – Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie (n-l: Małgorzata Górnik) tytuł: „W niebieskiej partyzantce służyć”
 • Dagmara Tomaszewska – Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie (n-l: Karol Wołek)

Kategoria prezentacje:

I miejsce

 • Natalia i Justyna Kaplar – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie (n-l: Ewa Grodecka, Małgorzata Górnik)

II miejsce

 • Wojciech Hadacz – ZS w Księżpolu, Gimnazjum im. Jana Pawła II (n-l: Halina Sarzyńska)

III miejsce

 • Dagmara Mitas – Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie (n-l: Monika Olędzka-Kozakiewicz)
 • Marek Mielniczuk – ZSO nr 3 w Chełmie (n-l: Mariusz Kujawa)

Wyróżnienia:

 • Justyna Bartoń – Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie
 • Łukasz Lewandowski – ZSO nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach (n-l: Monika Dąbrowska)
 • Sebastian Uchański – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie (n-l: Karol Wołek)
 • Krzysztof Drzazga – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Laureaci otrzymali cenne nagrody m.in. z rąk Anny Szczepińskiej – Wicekuratora Oświaty, Zbigniewa Targońskiego – zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Mirosława Jarosińskiego – kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Rafała Dobrowolskiego – reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego, dr Bohdana Szuckiego – honorowego prezesa Związku Żołnierzy NSZ, Jerzego Pasierbiaka – prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, prof. Stanisława Wołoszyna – prezesa Okręgu Lubelskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. dr hab. Piotra Pogonowskiego.

Następujący kombatanci i synowie żołnierzy niezłomnych przybyli na uroczystość do Gimnazjum nr 19:

 • Wojciech Bojarczuk, Marian Pawełczak
 • Adam Broński – prezes Środowiska Zaporczyków
 • Marek Franczak

Wzruszający program artystyczny został przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 19 pod kierunkiem Ewy Grodeckiej i Marty Bednarczuk. Szkolny chór uczniowski pod kierunkiem Irminy Pietraszko uświetnił uroczystość wzruszającymi utworami. Uroczystość została zorganizowana dzięki wsparciu nauczycieli Gimnazjum nr 19: Karola Wołka, Doroty Chabros-Chimiuk, Małgorzaty Górnik, Dariusza Stańczyka.

Prelekcja dr Sławomira Poleszaka – dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie przypomniała tragiczne karty naszej historii; walkę Polaków o wolność ojczyzny nie tylko w czasie II wojny światowej, ale także po jej zakończeniu. Uroczystościom towarzyszyły spotkania młodzieży z kombatantami oraz wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956”.

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…”

Szóstego marca 2012 roku młodzież Gimnazjum nr 19 w Lublinie gościła w murach szkoły szczególnych gości. Odwiedzili nas „żołnierze wyklęci”, członkowie ich rodzin, przyjaciele. Nasi goście zaprosili uczniów na niezapomnianą lekcję historii najnowszej, historii o powojennej rzeczywistości, o stalinizmie, o bestialstwie UB, NKWD, o honorze, odwadze i poświęceniu. Zajęcia poprowadziło 11 kombatantów i członków ich rodzin.

Na pewno niewielu z Was wie, że 1 marca w Polsce obchodzi się Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji nasza szkoła przygotowała uroczystość, na którą przyjechało wielu znamienitych gości: przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz honorowi goście. 6 marca wszyscy byli poruszeni i skupieni. Obchody rozpoczęły się od krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczennice klasy 2C pod kierunkiem p. Ewy Grodeckiej i p. Marty Bednarczuk. Ukradkiem dostrzegaliśmy łzy przybyłych osobistości. Partyzanci, w trakcie wygłaszanej przysięgi, wstali, a uczniowie jeszcze nigdy nie słuchali z takim przejęciem. To była żywa lekcja historii.

Kiedy ucichły brawa, nasze koleżanki ogłosiły, iż przyszedł czas wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie o żołnierzach wyklętych. Laury zebrali również uczniowie naszej szkoły. Dumnie odbierali nagrody, ale chyba największą nagrodą dla nich był fakt, iż mogli uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości. Dzisiejszy dzień, 6 marca był jednym z najbardziej wzruszających w naszym życiu. WYKLĘCI – PRZYWRÓĆMY ICH PAMIĘCI!

Justyna Oleszczuk

Kuratorium Oświaty w Lublinie
Fundacja Niepodległości
Instytut Pamięci Narodowej

Skip to content