XIII Ogólnopolski Konkurs
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 2024 r.

Relacja z XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Najdłużej organizowany konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i największy pod względem ilości uczestników został rozstrzygnięty. Spośród 1232 prac uczniów nadesłanych na XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” nagrodzone oraz wyróżnione zostały 63 prace w 6 kategoriach: 3 wiekowych (szkół podstawowych – klasy 1-6, szkół podstawowych – klasy 7-8 i szkół ponadpodstawowych) i 2 kategoriach prac: plastyczne i multimedialne.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorami Konkursu są: XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 23 czerwca 2024 roku na zaproszenie Fundacji im. Kazimierza Wielkiego do Lublina na zgrupowanie laureatów Konkursu przyjechało ponad 70 osób z całej Polski. Podczas zgrupowania laureaci z opiekunami przeszli z przewodnikiem Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, którego twórcą jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Następnie udali się na objazd autokarowy po miejscach pamięci na Lubelszczyźnie, podczas którego odwiedzili:

 • były obóz NKWD na Majdanku,
 • pomnik i grób sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” w Piaskach,
 • były centralny obóz pracy/koncentracyjny NKWD-UB w Krzesimowie,
 • symboliczny grób kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w Kijanach,
 • były obóz koncentracyjny Smiersza dla żołnierzy 27. WDPAK w Skrobowie-Kolonii.

Na zakończenie dnia uczestnicy zgrupowania wzięli udział w pokazie współczesnego sprzętu i umundurowania wojskowego w wykonaniu Sekcji Sportowo-Obronnej Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 24 czerwca 2024 roku w Amfiteatrze na Poczekajce w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. W czasie gali prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek podsumował przebieg XIII edycji Konkursu, podziękował wszystkim uczestnikom, ich rodzicom, nauczycielom i instytucjom wspierającym za zaangażowanie w organizację XIII edycji Konkursu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, którzy asystowali podczas wręczania dyplomów laureatom i wyróżnionym w XIII edycji Konkursu:

 • ppłk. Filip Surmiak – Dowódca 21. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” − w imieniu Dowódcy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Zbigniewa Krzyszczuka
 • ppor. Andrzej Dyczewski – żołnierz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”,
 • Grzegorz Makus – w imieniu Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie dr Roberta Derewendy,
 • dr Rafał Zgorzelski – historyk oraz członek jury XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”,
 • Jan Fedirko – członek Zarządu Fundacji Niepodległości − w imieniu Prezesa Przemysława Omieczyńskiego.

W trakcie uroczystości zaprezentowano 2 filmy oraz wystawę zwycięskich prac plastycznych: rysunków, malowideł, obrazów i rzeźb. Galę konkursową zakończył bankiet, który tradycyjnie odbył się po zakończeniu ceremonii wręczania dyplomów i nagród dla laureatów i wyróżnionych w XIII edycji Konkursu.

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” została sfinansowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego ze zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” oraz dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Osowa Sień Sp. z o.o. Partnerem wydarzenia „XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu »Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni«” jest Województwo Lubelskie.

Wsparcia materialnego udzielili:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Kopalnia Soli Bochnia
 • Polska Zbrojna. Historia
 • Fundacja Niepodległości

Wsparcia organizacyjnego udzieliły:

Patronat i Komitet Honorowy:

 • Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy:

 • Wicepremier i Minister Obrony Narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz
 • Minister Edukacji – Barbara Nowacka
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – dr Jacek Siewiera
 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki
 • Biskup polowy Wojska Polskiego – ks. dr Wiesław Lechowicz
 • Wojewoda Lubelski – Krzysztof Komorski
 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
 • Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Grażyna Dziedzic
 • Lubelski Kurator Oświaty – Tomasz Szabłowski
 • Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa
 • Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flaszer
 • Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch
 • Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka
 • Pomorski Kurator Oświaty – Grzegorz Kryger
 • Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik
 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Jolanta Skrzypczyńska
 • Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Katarzyna Koszewska
 • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
 • Fundacja Niepodległości

Patronat medialny:

 • TVP 3 Lublin
 • Polskie Radio Lublin
 • Gość Niedzielny
 • Kwartalnik „Polska Zbrojna. Historia”
 • Portal wMeritum.pl
 • Portal wlubelskim.pl
 • Głos Lubelski
Skip to content